Par kompāniju

LINUS MEDICAL

Uzņēmums „Linus Medical” nodarbojas ar medicīnas ierīču izplatīšanu un tirdzniecību visā Baltijas reģionā. „Linus Medical” uzņēmējdarbības mērķis ir sekmēt spēcīgas sabiedrības, veselīgas vides un ekonomiskas labklājības veidošanos kā šodien, tā arī nākotnē.

„Linus Medical” ir izveidojusi trīs juridiskas personas – Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Katrā valstī uzņēmumu pārstāv savas jomas profesionāļi, kuri jau ilgus gadus veiksmīgi darbojas medicīnas ierīču pārdošanā un tirdzniecībā.

Visās trīs Baltijas valstīs „Linus Medical” pamatdarbība ir medicīnisko ierīču izplatīšana un tirdzniecība. „Linus Medical” Baltijas centrālā noliktava piegādā augtas kvalitātes produktus visām Baltijas valstu lieltirgotavām, kā arī citām iestādēm.

„Linus Medical” klienti ir Baltijas vairumtirgotāji, aptiekas un slimnīcas. Katru dienu „Linus Medical” speciālisti sadarbojas ar dažādām klientu grupām visos trīs Baltijas tirgos: ģimenes ārstiem, ķirurgiem, dermatologiem, onkologiem, farmaceitiem, klīniskām un ambulatorām medmāsām, mājas aprūpes medmāsām u.c.

Sadarbība ar ConvaTec

„Linus Medical” ir ekskluzīvs ConvaTec Inc. produktu izplatītājs un tirdzniecības aģents Baltijas reģionā.

ConvaTec darbību virza izpratne par medicīnas nozari un iejūtība, kā arī iedvesmo veselības aprūpes nozares darbinieki un pacienti, kuri paļaujas uz ConvaTec produkciju. Jau vairāk kā 30 gadus ConvaTec ir pasaules līderis brūču terapijas un stomas aprūpes jomā. Pateicoties darbinieku inovatīvajai domāšanai un apņēmībai, ConvaTec spēj nodrošināt veselīgāku dzīvi gan tagadējiem pacientiem, gan nākotnes paaudzēm.